Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatkezelési tájékoztató (egyszerűsített)

Természetjáró nyílt eseményeinken a jelentkezők – regisztrálók, indulók és nevezők – önkéntesen megadott
személyi adatait kezeljük, így a teljesítői nyilvántartásban, a túramozgalmakra vonatkozó nyilvántartó füzetben,
szervezett túrákkal kapcsolatban túrajelentésben, Szakosztály által szervezett versenyeken, Szakosztály által
szervezett táborokban a tárborjelentésben:
– név, lakcím, születési időpont, elérhetőség, esetenként egyesülete

Az adatokat az Adatkezelési szabályzatunkban foglaltak szerint kezeljük, betartva a GDPR alapelveit,
harmadik személynek a kezelt adatokat nem adjuk ki.

Az adatkezelés célja:
– a rendezvény sikeres lebonyolítása,
– kapcsolattartás,
– statisztika készítése,
– pénzügyi elszámolás,
– teljesítői lista készítése.

Az adatkezelés formái:
a.) túrajelentés (csak név),
b.) előzetes regisztráció – az egyesületi elektronikus adatbázisban,
c.) nevezés – a nevezési lapon,
d.) az egyesületi elektronikus adatbázisban,
e.) honlapon – a teljesítői listában (csak név, ill. más azonosító)
f.) túramozgalmi nyilvántartó füzetben (teljesítők – csak név).

Az adatkezelés időtartama:
– Általában az esemény lezárásáig tart.
Kivételt képeznek:
– nem kerül törlésre: a.) és f.)
– a Kinizsi Százason a név, születési idő, település neve – visszavonásig.

Hozzájárulás:
– Az érintett a nevezési lap/részvételi lap aláírásával vagy online nevezése során járul hozzá adatai kezeléséhez.

Adattörlés:
(Az egyesületi elektronikus adatbázisból törléssel, a nevezési lapok megsemmisítésével.)
– teljeskörű az esemény lezárásakor,
– részleges a „Kinizsi 100” teljesítménytúrán
– teljeskörű az Érintett kérésére.

A „Kinizsi 100” teljesítménytúra indulói, résztvevői, regisztrálói, mint Érintettek vonatkozásában:
– A sportorvosi engedélyek, egészségi (orvosi) igazolásokat egy évig őrizzük/kezeljük (papír alapú, vagy elektronikus, digitalizált formában) az Érintett kifejezett erre irányuló hozzájárulása alapján, másrészt a Szakosztály, mint adatkezelő jogos érdekének érvényesítése okán.
– A „Kinizsi 100” teljesítménytúra vonatkozásában elsődlegesen elektronikus nyilvántartást vezetünk az indulók nevéről, születési idejéről és a településéről, ahol lakcímmel rendelkezik.
– Az Érintett mind az online nevezése folyamán, mind személyes nevezése során kifejezett írásos hozzájárulását adja az adatkezeléshez, az egészségügyi adatira is kiterjedően.

A tájékoztató hatálya:
Visszavonásig tart

A Kinizsi Természetbarát Egyesület Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzata itt olvasható.