Encián Emlékek

Tanácsok

1.
A túrákra bélyegzőpárnát, a kódok beírásához tollat feltétlen vigyünk magunkkal.

2.
Igazolásként elfogadunk minden olyan bélyegzőlenyomatot, amelyen az adott hely, helység neve szerepel.

3.
Megszakított túráknál, a folytatásnál a dátumot be kell írni, ismételten bélyegezni nem kell.

4.
Eseményekhez, személyekhez, alkotásokhoz kapcsolódóan évente néhány alkalommal emlékbélyegzésre kerül sor. Ezek időpontját, helyét, időtartamát, a kijelölt teljesítménytúrákat, tájékozódási versenyeket, a hozzájuk rendelt pontszámokat minden év decemberében határozzuk meg és január 15-ig. honlapunkon (www.kinizsi.org), valamint a szaksajtón keresztül közreadjuk.

5.
A BT-1, BT-5, PT-2 túrák csak a megadott irányban teljesíthetők.

6.
A húszas, harmincas években a falvakat összekötő országutak gyakran voltak útvonalai egy-egy túrának. Jól szemléltetik ezt a korabeli turistakalauzok. Ma már ez sok helyen nemcsak balesetveszélyes, de egészségtelen is, így egyes túrákon (PT-2, MT-2) az eredeti leírásától eltérően az országút irányát követő jelzett és jelzettlen utak is igénybe vehetők.

7.
Az egykori turista utakon sok változás történt az elmúlt évszázad alatt. Az erdő és vadgazdasági kerítésekkel elzárt, vagy egyéb okok miatt járhatatlan utak az új turistajelzéseken kerülhetők.

8.
Aki a túrát kulturális programmal egészíti ki, azaz túrája előtt, közben vagy után egy-egy múzeumot megtekint 6-6 pontot kap. A márianosztrai Faluház és a szobi Börzsöny Múzeum 8-8 pontot ér. Igazolás: a túraútvonal megfelelő kockájába pecsételt múzeumi vagy a Tájak Korok Múzeumok számozott bélyegzővel.

9.
Aki a PT-2, PT-4 vagy PT-5 túrájára komppal érkezik vagy távozik 5-5 pontot kap, aki a BT-5 vagy PT-2 túrája után hajóval utazik Budapestig, vagy Szentendréig 10-10 pontot kap. Igazolás: a menetjegy beragasztásával.

10.
Rövidítések: BVT – Börzsönyi Vártúrák, EET – általunk felfestett sötétkék alapú kód, ÉRK – a túra végpontja, IND – a túra kezdőpontja, MVT – Mátrai Vártúrák, MRT – Mátrai Rákóczi Túra, OKT – Országos Kéktúra.